top of page

PEYGAMBERLER TARİHİ

Kur'an ı Kerim'de isimleri geçen peygamberlerin kıssalarını anlatan bu seri İslam Kültüründeki 'kısas ı enbiya' edebiyatının modern bir devamı niteliğindedir. Uzun ve yoğun bir emek sonucu hazırlanan bu eserde konuyla ilgili ayetler aktarılmaya çalışılmış peygamberlerin mücadelesinin geçtiği yerler haritalarla gösterilmiş ve eser şiirlerle zenginleştirilmiştir.
 

Tarihi roman edebiyatımızın öncüsü Ahmet Cemil Akıncı peygamberlerin hayatını kendine has zarif üslubuyla anlatmakta, tarihi bilgileri romanlaştırarak edebi bir dille bizlere son derece başarılı bir şekilde aktarmaktadir.

 

"Biz senden önce de birçok peygamber gönderdik. Onların bazısının kıssalarını sana anlattık, bazısını ise anlatmadık." (Mü’min, 78)


Peygamberler Tarihi Serisi toplam 12 kitaptan oluşmaktadır ve Kur’an’da adı geçen 27 peygamberin hayatını içermektedir.

Peygamberler Tarihi Serisi (12 Kitap / 27 Peygamber)

  1. Hz. Adem - Hz. Şit
  2. Hz. Nuh - Hz. İdris
  3. Hz. Salih - Hz. Hud
  4. Hz. İbrahim