top of page

Kitap Tanıtım Yazısı :

 

İncelediğiniz bu eser bir dua kılavuzu ve seçme dualar mecmuasıdır. Bu kitabın ana kaynağı merhum ve mağfur Gümüşhaneli Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin Mecmuatü'l-Ahzab isimli dua kitaplarından seçilmiş ve alınmıştır. Gümüşhaneli Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi Hazretleri topladığı ve meydana getirdiği Mecmûatu'l-Ahzab isimli iki bin sahifeye yakın külliyatı dikkatle gözden geçirmiş ve her bir duayı teker teker talebelerine de okutmuştur. Bu hizbler dikkat ve itina ile düzeltilmiş ve her bir duanın ismi ayrı ayrı yazılmıştır. Mesela: Hizbi Bahr yani Denizde Okunacak Hizb Hizb-i Nasr: Yardım İçin Okunacak Hizb. Hizb-i Ekber Hizb-i Bahiye Kenz-i A'zam Hizb-i Nevevi Hizb-i Konevi Hizb-i Ebissuud Hizb-i Mevlana. Hizb-i Suhreverdi Hizb-i Masfun Hizb-i İbni Meşiş gibi. Bazılan tarikatta muteber olan kitaplardan mübarek duaları bu kitaba eklemiştir. Bazı duaları da büyük alimlerin evlatlarından isteyerek bu dualara eklemiş ve topyekün iki bin sahifeyi aşkın bir dua hazinesi hazırlamıştır. Gümüşhaneli Merhum birçok şeyhlerin evradını da bu kitaplara toplamış ve en muteber olan virdlerini yazmıştır. Mesela: Şeyh Vefa Şeyh Bekri ve Halveti. Onların çeşitli münacatlarını yazıp almıştır. Bütün bu dualar Peygamberimizin hadis-i şerifleriyle takviye edilmiştir. Bu hadislerin birçoğu Hz. Enes tarafından rivayet edilmiştir. Gavs-i Geylaniye Mevleviye Bedeviye Rufaiye Dusükiye Kübreviye Ekberiye Halvetiye Celvetiye Sadiye Gazaliye Melamiye Vahşiye Suhreverdiye Hamzeviye Şabaniye Gülşeniye Sünbüliye Uşşakiye Gavsiye. Şazeliye ve Kaside-i Celcelütiye gibi önemli kaynaklar bu kitapta mevcuttur. Kaside-i Celcelütiye'yi Hz. Ali yazmış ve onda birçok hikmetler konulmuştur. Birçok alimlerin ve bilhassa meşayihin (büyüklerin) virdleri bu kitapta toplanmıştır. Üstün bilginler tarafından hazırlanan manalı dualar üç ciltlik kitapta yazılmıştır. İşte bu kitapların bir tanesini Hasan eş-Şazeli hazırladı. İkincisini Muhiddin-i Arabi üçüncüsünü de mübarek Gümüşhaneli Merhum Ahmed Ziyaüddin Efendi hazırlamıştır. Ben de iki bin sahifeyi aşan Mecmûatu'I-Ahzab isimli dua kitaplarının içinden özlü ve seçkin duaları inceleyerek ayırdım ve şu elinizdeki kitapta önünüze koydum. Sıraladığımız ve seçtiğimiz dualar diğer dualar içerisinden seçilmiş ve öylece alınmıştır. Bu dualar ihlasla ve tam bir itikatla okunursa mutlaka faydaları umulacak ve arzu edilen niyetlere inşallah kavuşulacaktır.
Kusur ve hata kuldan bağışlama Mevla'dandır. Tevfik ve hidayet de O'ndandır. Merhumun himmetini dilerken din kardeşlerimin de bol bol faydalanmalarını dilerim.
1 Recep 1407 Hicri
Ahmet Faik Arslantürkoğlu

İçindekiler;

Dua ile ilgili Meseleler
Dua Ayetleri
Dua Hususunda Bazı Hadisler
Abdest ile ilgili Dualar
İman ile ilgili Dualar
Namaz ile ilgili Dualar
Zekat ile ilgili Dualar
Oruç ile ilgili Dualar
Hac ile ilgili Dualar
Sıkıntıya Karşı Okunacak Dualar
Hastalar ile ilgili Dualar
Ölüm ve Cenaze ile ilgili Dualar
Uyumak ve Rüya ile ilgili Dualar
Mübarek Günlerde Okunacak Dualar
Yolculuk ile ilgili Dualar
Savaş ile ilgili Dualar
Günlük Hayat ile ilgili Dualar
Tesbih ile ilgili Dualar
İstiğfar ile ilgili Dualar
Tevekkül ile ilgili Dualar
Tehlil ile ilgili Dualar
Çeşitli Konulara Ait Dualar
Zikir ile ilgili Dualar
Selam ile ilgili Dualar
Salat-ü Selam ve Salavat-ı Şerifeler
Esma'ül Hüsna
Kur'an-ı Kerim ile ilgili Dualar
Mecmuatu'l-azhab'daki Kasideler

 

Büyük Dua Kitabı

450,00₺ Normal Fiyat
360,00₺İndirimli Fiyat
 • Eser Adı : Büyük Dua Kitabı (Ciltli) Mecmuatü’l Ahzab

  Yazar Adı : AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ

  Çevirmen Adı : Ahmet Faik Arslantürkoğlu

  Yayınevi : Bahar Yayınları

  Orijinal Adı : Mecmuatü’l Ahzab

  Dil : Türkçe - Arapça

  Cilt Bilgisi : Ciltli

  Kağıt Bilgisi : Şamua Kağıt

  Basım Tarihi :   2022

  Basım Bilgisi : 11. Basım

  Sayfa Sayısı : 559

  Kitap Boyutları : 16x 23,5 cm.

  ISBN No : 978-975-45003-5-6

  Barkod No : 9789754500356

bottom of page